۱۳۸۹ فروردین ۱۲, پنجشنبه

بعد از ...تو بگو جنگ، یا که بلای طبیعی، یا که بلای انسانی، تو بگو کودتا اصلن

الف 

پس آنچه که می ماند نامش زندگی ست._

توفان جنگ می گذرد
با خانه ها و خیابان ها و آدمیان، 
و مغاره های عظیمی به وسعت شهرها باقی می ماند
وسگانی آلوده و لاغر
که از بسیاری گشنگی 
در زیر پوست مان
استخوان هامان را می لیسند. 

ب

پس
اینایی که به جا می مانند زندگانند._
ژنده
آلوده
گرسنه
حسرت کش مردگان. 

این شعر را شمس لنگرودی بیست سال پیش منتشر کرده است؛ در کتاب «چترسوراخ.» آنچه که مانده لابد هنوز نامش زندگی ست و ما  لابد هنوز خیل حسرت کش مردگان که به جا مانده ایم ...

۱ نظر: